Durrell, Lawrence

Durrell [dʌ'rəl], Lawrence, engleski književnik (Jullundur, Pendžab, 27. II. 1912Sommières, Provansa, 7. XI. 1990). Studirao u Engleskoj, službovao u diplomaciji; poslije je živio u Francuskoj. Najvažnije mu je djelo ciklus Aleksandrijski kvartet (The Alexandria Quartet), koji se sastoji od samostalnih romana Justine (1957), Balthazar (1958), Mountolive (1958) i Clea (1960). Polazeći od modernih znanstvenih pojmova o međuovisnosti subjekta i promatranog predmeta te o jedinstvu vremensko-prostornoga kontinuiteta, kao i od poetike književnog modernizma, Durrell temu istraživanja ljubavi i relativnosti istine oblikuje subjektivnom pripovjedačkom strukturom, odnosno promjenama perspektive, stalnim pronalaženjem novih aspekata odnosa likova, senzualnom fabulom i rafiniranim pjesničkim stilom. Slične preokupacije dijeli i kasniji ciklus romana Avinjonski kvintet (The Avignon Quintet, 1974–85), a zapaženi su i putopisi o grč. otocima Prosperova ćelija (Prospero’s Cell, 1945), Razmišljanja o morskoj Veneri (Reflections on a Marine Venus, 1953) i Gorki limuni (Bitter Lemons, 1957).

Citiranje:
Durrell, Lawrence. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=16696>.