Duišin, Viktor Antun

Duišin, Viktor Antun, hrvatski novinar i heraldičar (Nerežišća na Braču, 5. IX. 1898? Santiago de Chile, 1963). Uskoro nakon rođenja preselio se s roditeljima u Čile. Stupio 1914. u ratnu mornaricu i 1918. služio kao ratni dragovoljac pri srpskoj vojnoj misiji u Kanadi i SAD-u, a zatim u trgovačkoj mornarici SAD-a. Godine 1929. vratio se u Hrvatsku i počeo se baviti grbovljem i sustavnim proučavanjem nastanka i razvoja hrvatskog i srpskog plemstva. Godine 1937. počeo je izdavati Glasnik heraldike. Od 1939. član je Družbe »Braća Hrvatskoga Zmaja«. U prvoj polovici 1946. iselio se u Italiju i ostao ondje do 1958., kada se vratio u Santiago de Chile. U novinama i časopisima surađivao člancima o iseljenicima, novelama nadahnutima putovanjima po Dalekom istoku te kraćim putopisima. Glavno mu je djelo Zbornik plemstva u Hrvatskoj, Slavoniji, Dalmaciji, Bosni i Hercegovini, Dubrovniku, Kotoru i Vojvodini (I–II, 1938–39).

Citiranje:
Duišin, Viktor Antun. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=16526>.