Du Bois, William Edward Burghardt

Du Bois [du:bwa:'], William Edward Burghardt, afroameričko-ganski političar, povjesničar i književnik (Great Barrington, Massachusetts, 23. II. 1868Accra, Gana, 27. VIII. 1963). Jedan od prvaka radikalne crnačke inteligencije, teoretičar panafrikanizma. Kao prvi Afroamerikanac 1895. bio je promoviran na Harvardovu sveučilištu; od 1897. do 1910. predavao u Atlanti povijest i ekonomske znanosti te objavio rasprave o povijesti američkih Crnaca. Djelatan u pokretu za građanska prava, god. 1910–34. uređivao časopis Crisis, što ga je izdavala udruga Afroamerikanaca. Između 1919–27. te 1945. organizirao je kongrese panafrikanizma. Kao komunist, 1961. preselio se u Ganu i uzeo državljanstvo, a istodobno se počeo pripremati za izdavanje Afričke enciklopedije. Povijesna i politička djela: Filadelfijski crnac (The Philadelphia Negro, 1899), Duše crnog puka (The Souls of Black Folk, 1903), Svijet i Afrika (The World and Africa, 1947); romani: Potraga za srebrnim runom (The Quest of the Silver Fleece, 1911), trilogija Crni plamen (The Black Flame, 1957–61).

Du Bois, William Edward Burghardt. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 1.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=16424>.