Dominković, Vjekoslav

Dominković, Vjekoslav, hrvatski pedagog (Morović kraj Šida, 11. III. 1852Zagreb, 20. I. 1944). Učiteljsku školu završio u Zemunu (1870). Najprije je bio podučitelj pučke, zatim građanske škole u Petrovaradinu. God. 1872–75. na Pedagogiju u Beču osposobljen za učitelja građanskih školâ (u Srijemskoj Mitrovici), potom ravnatelj građanske škole u Petrovaradinu te Više djevojačke škole u Karlovcu. Radio na Zemaljskoj obrtnoj školi u Zagrebu i u Sveučilišnoj knjižnici. Objavio mnogobrojne pedagoške radove.

Citiranje:
Dominković, Vjekoslav. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15868>.