TRAŽI DALJE:
STRUKE:

doktrina

doktrina (latinski doctrina: nauk, naučavanje).

1. Skup mišljenja (teorija, postavki, načela) u nekom smjeru u filozofiji, znanosti i umjetnosti; sustav načela nekoga političkog pokreta ili stranke; skup propisa i dogmi crkvene organizacije. Doktrinar, osoba koja se u svojim postupcima kruto pridržava apstraktnih postavki i ne obazire se na praktične prilike; tko želi hipostazirati teorijske zamisli, odn. tko želi provoditi doktrine neovisno o praktičnim nemogućnostima i teškoćama.

2. U vojništvu, temeljna načela koja usmjeruju djelovanja vojnih snaga ili njihovih dijelova u potpori državnih ciljeva; → vojna doktrina

Citiranje:
doktrina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15749>.