TRAŽI DALJE:
STRUKE:

doktor

doktor (lat. doctor: učitelj), titula za najviši akademski i znanstveni stupanj, doktorat znanosti. U ranome kršćanstvu doktorima su titulirali osobe koje su se isticale tumačenjima svetih knjiga, istaknute teologe, crkvene oce i dr. Prvi doktorati na temelju ispita podijeljeni su u pol. XII. st. na sveučilištima u Bologni i Parizu. Danas se doktorati znanosti stječu na sveučilištima ili u ovlaštenim znanstvenim ustanovama na temelju pozitivno ocijenjene i uspješno obranjene disertacije. Preduvjet za stjecanje doktorata znanosti u nas je znanstveni stupanj magistra. Zaslužnim znanstvenim, kulturnim i javnim djelatnicima sveučilišta dodjeljuju titule počasnih doktora (doctor ex honore) i počasnih doktora znanosti (doctor honoris causa). – U običnom govoru, čest naziv za liječnika.

Citiranje:
doktor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15748>.