TRAŽI DALJE:
STRUKE:

diverzija

diverzija (njem. Diversion ili rus. diversija, prema kasnolat. diversio: odvraćanje, skretanje).

1. Napadačka akcija diverzanata radi uništenja strateški važnih ciljeva (obično u neprijateljskoj pozadini), ili radi skretanja pozornosti neprijatelja s glavne vojne operacije (napadom manjega opsega i sl.).

2. Destruktivan čin kojim se ometaju čiji napori (npr. politička diverzija).

Citiranje:
diverzija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15496>.