TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Déry, Tibor

ilustracija
DÉRY, Tibor

Déry [de:'ri], Tibor, madžarski romanopisac (Budimpešta, 18. X. 1894Budimpešta, 18. VIII. 1977). Kao član KP, iza sloma revolucije 1919. živio u emigraciji do 1926. Nakon 1945. bio je slavljen, ali se sukobio sa staljinizmom; isključen iz KP uz zabranu objavljivanja; po sovjetskoj intervenciji 1956. osuđen, kao pripadnik Petőfijeva kruga, na 9 godina zatvora, pomilovan 1961. Nakon ekspresionističkih književnih početaka, Déry amalgamira realističku tematiku i modernistički postupak, postajući jednim od najdubljih madžarskih prozaika svojeg doba. Glavno mu je djelo roman Nedovršena rečenica (A befejezetlen mondat, 1947), velika psihološko-politička freska razdoblja. Ostala djela: Niki ili povijest jednog psa (Niki, 1955), Ljubav (Szerelem, 1963), Imaginarna reportaža s jednog pop festivala (Képzelt riport egy amerikai pop-fesztiválról, 1971) i dr.

Citiranje:
Déry, Tibor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 6. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=14693>.