Albrecht, Dragutin

ilustracija
ALBRECHT, Dragutin

Albrecht [a'lbreht], Dragutin (Carl), hrvatski litograf i tiskar, osnivač prvoga hrvatskog litografskog zavoda (Gera, Njemačka, 23. VII. 1824Zagreb, 26. II. 1887). Rad započeo u litografiji budućega tasta Josipa Platzera u Varaždinu 1843., a 1851. prenosi litografiju u Zagreb te 1858. uz nju osniva i knjigotiskarsku radionicu. Godine 1864. kupuje ostatak tiskare Ljudevita Gaja i potom, s Hinkom Fiedlerom, knjižaru Lavoslava Župana (1865). Tiskanje i naklada izdanja JAZU povjerena mu je 1876. Izdavao list Domobran (1864–66) te tiskao periodičke publikacije Dragoljub (1862–87), Književnik (1864–66), Svijet (1866), Hrvat (1868–69), Vijenac (1869–71) i dr. Objavio luksuzno izdanje Mažuranićeva djela Smrt Smail-age Čengijića s ilustracijama V. Katzlera (1876), a preciznom izradbom ističu se njegova izdanja planova Zagreba iz 1864., 1878. i 1889. Njegovu radionicu za litografske i knjigotiskarske radove nagrađuju na I. gospodarskoj izložbi 1864. i Izložbi učila 1871. u Zagrebu, zatim na izložbama u Beču (1873), Budimpešti (1873., 1878., 1885), Trstu (1882), kao i na Milenijskoj izložbi 1896. u Budimpešti. Ona u ukrasima slijedi stilove od neobaroka do secesije. Albrecht je knjigotiskarsku vještinu doveo na vrhunsku razinu onoga doba. Tiskara s njegovim imenom radila je do 1947.

Citiranje:
Albrecht, Dragutin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1444>.