Albertina

Albertina, grafička zbirka u Beču, nazvana po svom osnivaču vojvodi Albertu von Sachsen-Teschenu (1738–1822). Zbirka se sastoji od izvornih crteža i reproduktivne grafike. Crteži obuhvaćaju razdoblje od XIV. st. do najnovijeg doba; najvrjedniji su od njih Leonardovi, Dürerovi, Rembrandtovi i Rubensovi. Tiskana grafika svih vrsta i tehnika (drvorez, bakrorez, bakropis, litografija i dr.) sadrži radove od XVI. st. do danas. Sa oko 65 000 crteža i više od milijun grafika, Albertina je jedan od najbogatijih grafičkih kabineta u Europi. U okviru Albertine postoji i zbirka nacrta i dokumenata iz ostavštine arhitekta A. Loosa (Loos-Archiv).

Citiranje:
Albertina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 4. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1411>.