Däniken, Erich von

Däniken [dε:'nikən], Erich von, švicarski popularnoznanstveni pisac (Zofingen, 14. IV. 1935). Tvrdi da su Zemlju u prapovijesti i u starome vijeku posjećivala inteligentna bića iz svemira, koja su djelovala na ljudski rod. Pripisuje im izgradnju različitih megalita i tunela (u Andama), špiljske crteže i dr. Do sada nijedna njegova tvrdnja nije dokazana. Djela: Povratak zvijezdama (Zurück zu den Sternen, 1969), Sjetva i svemir (Aussaat und Kosmos, 1972), Dan kada su došli bogovi (Der Tag, an dem die Götter kamen, 1984).

Citiranje:
Däniken, Erich von. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13867>.