Damjanović, Stjepan

Damjanović, Stjepan, hrvatski filolog, lingvist i paleoslavist (Strizivojna, 2. XI. 1946). Magistrirao je (1977) i doktorirao (1982) s temom iz jezika hrvatskoglagoljskih srednjovjekovnih tekstova na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, gdje je zaposlen od 1971., a od 1986. redoviti je profesor na Katedri za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo; od 2018. profesor emeritus. Bio je lektor i gost predavač na sveučilištima u Bochumu, Grazu, Mostaru i Pragu. Od 1999. do 2002. bio je glavni tajnik Matice hrvatske, od 2014. do 2018. predsjednik. Redoviti je član HAZU-a od 2004. Napisao je mnoštvo rasprava te knjige: Tragom jezika hrvatskih glagoljaša (1984), Opširnost bez površnosti (1988), Podsjetnik na život i djelo Vatroslava Jagića (1988), Jedanaest stoljeća nezaborava (1991), Glasovi i oblici općeslavenskoga književnog jezika (1993., pod naslovom Staroslavenski glasovi i oblici, 1995. i 2000., Staroslavenski jezik, 2003. i 2005), Jazik otačaski (1995), Filološki razgovori (2000), Slovo iskona (2002), Slavonske teme (2006), Jezik hrvatskih glagoljaša (2008), Novi filološki prinosi (2014).

Citiranje:
Damjanović, Stjepan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 31. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13808>.