TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Čuvalo, Ante

Čuvalo, Ante, povjesničar (Proboj kraj Ljubuškoga, 29. XI. 1944). Godine 1965. odselio se u Italiju a sljedeće godine u SAD. Ondje je diplomirao filozofiju i bogoslovlje te doktorirao (1987) na Ohio State University s tezom o hrvatskom nacionalnom pokretu 1966–72. U Detroitu utemeljio i vodio radijski program Zvuci Hrvatske, u Londonu (Ontario) podignuo crkvu i društveni dom sv. Leopolda Mandića. Predaje na Ohio State University i Joliet Junior College (Illinois). Stručnjak je za istočnoeuropsku američku diplomatsku povijest i za noviju hrvatsku povijest. Djela: Hrvatski nacionalni pokret 1966–1972 (The Croatian National Movement 1966–1972, 1990), Povijesni rječnik Bosne i Hercegovine (Historical Dictionary of Bosnia and Hercegovina, 1997).

Citiranje:
Čuvalo, Ante. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13545>.