Čobarnić, Josip

Čobarnić, Josip (Josephus Ciobarnich), hrvatski pjesnik (Makarska, 16. III. 1790Makarska, 10. XI. 1852). Jedan od posljednjih hrvatskih latinista. Nakon studija teologije u Padovi, zaredio se 1814. U Zadru predavao biblijske znanosti, u Asolu retoriku, u Splitu bio ravnatelj gimnazije i Arheološkog muzeja, od 1842. makarski prepošt. Pisao prigodnice u slavu Habsburgovaca na latinskom i talijanskom jeziku. Ambicioznija su mu djela epiliji s tematikom iz povijesti lokalne crkve: Salonitanska crkva (Ecclesia Salonitana), Zadarska crkva (Ecclesia Jadertina), Salonitanski mučenici (Martyres Salonitani). Najvažnije mu je djelo polimetrični ep Dioklijada (Dioclias, objavljen posmrtno 1881), koji obrađuje legendu o kršćanskim mučenicima u Saloni u doba cara Dioklecijana.

Citiranje:
Čobarnić, Josip. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 24. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13450>.