TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Čizmić, Ivan

Čizmić, Ivan, hrvatski povjesničar (Zadvarje, 28. VIII. 1934Zagreb, 9. I. 2022). Diplomirao povijest (1959) i doktorirao (1973) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Završio studij prava (1963). Znanstveni savjetnik u Institutu društvenih znanosti »Ivo Pilar«. Istraživao povijest hrvatskog iseljeništva. Djela: Jugoslavenski iseljenički pokret u SAD i stvaranje jugoslavenske države 1918 (1974), Iz Dalmacije u Novi Zeland (1981), Hrvati u životu Sjedinjenih Američkih Država (1982), Povijest Hrvatske bratske zajednice (1994).

Citiranje:
Čizmić, Ivan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 6. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13438>.