TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Čale, Frano

Čale, Frano, hrvatski književni povjesničar, teatrolog i prevoditelj (Trebinje, BiH, 8. VII. 1927Zagreb, 24. VIII. 1993). Studij romanistike završio 1952. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirao 1960. Od 1954. radio je na Odsjeku za talijanski jezik i književnost zagrebačkoga Filozofskog fakulteta.

Čalina znanstvena djelatnost obuhvaća talijanistiku, komparatistiku, kroatistiku i teatrologiju. Središnji interesi usmjereni su na povijest talijanske književnosti (Dante Alighieri, F. Petrarca, G. Boccaccio, L. Pirandello i dr.), hrvatsko-talijanske književne dodire (petrarkizam) te stariju hrvatsku književnost i kazalište, posebice njezin dubrovački odvjetak (M. Držić). Također se zanimao problemima stilistike, a uz znanstveno bavljenje kazalištem surađivao je s nekoliko kazališta i uglednih redatelja (M. Fotez, B. Gavella) kao savjetnik za dubrovački govor. Držića stavlja u središte svojih kroatističkih istraživanja, koja su urodila kritičkim izdanjem njegovih Djela (1979). Na hrvatski je preveo ili priredio, najčešće u suradnji s M. Zorićem, izdanja Dantea, Petrarce, Boccaccia, N. Machiavellija, B. Castiglionea, C. Goldonija, Pirandella, U. Sabe i dr. Objavio desetak knjiga (O književnim i kazališnim dodirima hrvatsko-talijanskim, 1968; Marin Držić, 1971; Petrarka i petrarkizam, 1971; Od stilema do stila, 1973; Na mostu Talija, 1979; Tragom Držićeve poetike, 1979; Izvor i izvornost, 1984; Usporedbe i tumačenja, 1991; i dr.) i više stotina znanstvenih rasprava.

Citiranje:
Čale, Frano. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 25. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13151>.