Csuka, Zoltán

Csuka [ču'kα], Zoltán, madžarski pjesnik i prevoditelj (Zichyfalva, danas Plandište, Srbija, 22. IX. 1901Érd, 23. III. 1984). Maturirao u Pečuhu, 1921. emigrirao u Jugoslaviju. Djelovao kao organizator madžarskoga književnoga života u Vojvodini i pokrenuo više časopisa. Uredio prvu antologiju madžarskih pjesnika u Vojvodini Plast (Kéve, 1928). U Madžarsku se vratio 1933. Nakon 1945. tajnik Madžarsko-jugoslavenskoga društva, osuđen na montiranome procesu 1950., pomilovan 1955. Csuka je najistaknutiji književni prevoditelj s hrvatskoga i srpskoga na madžarski, preveo je više od stotinu naslova. Objavio i Povijest književnosti naroda Jugoslavije (A jugoszláv népek irodalmának története, 1963), u kojoj je znatan dio posvetio hrvatskoj književnosti, a posebno je važan po vrlo uspjelim prijevodima pjesama, romana i eseja M. Krleže.

Citiranje:
Csuka, Zoltán. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 6. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=12938>.