Csokonai Vitéz, Mihály

Csokonai Vitéz [čɔ'kɔnαi vi'te:z], Mihály, madžarski pjesnik (Debrecen, 17. XI. 1773Debrecen, 28. I. 1805). Autor pjesama političkog, ljubavnog i refleksivnog karaktera; djelovao u idejnom krugu prosvjetiteljstva. Nakon pada pokreta madžarskih jakobinaca 1795., njegovo pjesništvo postavlja krajnja pitanja bitka. Napisao i komični ep, usmjeren protiv zaostalosti suvremenog mu svijeta, i komedije. S tradicijom madžarske, europske i istočne književnosti obnovio madžarsko pjesništvo. Djela: Tempefői (igrokaz, 1793), Dorottya (komični ep, 1798–99), Anakreontske pjesme (Anakreoni dalok, 1805), Ode (Ódák, 1798–99), Pjesme Lilli (Lilla-dalok, 1805) i dr.

Citiranje:
Csokonai Vitéz, Mihály. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 6. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=12933>.