Croatia Sacra Paulistana

Croatia Sacra Paulistana [kro·a:'ci·a sa'kra paulista:'na], udruga hrvatskih iseljenika u Brazilu sa sjedištem u São Paulu. Temeljna joj je zadaća okupljati iseljenike radi čuvanja hrvatskog jezika, tradicije i kulture. Počela je djelovati nakon II. svjetskog rata, a službeno je utemeljena 14. XII. 1951. Prvi predsjednik Martin Kramer, a 1990-ih Domagoj Vlahović, potom Šime Deur. Za kvalitetan rad dobila priznanje od vlasti države São Paulo.

Citiranje:
Croatia Sacra Paulistana. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 6. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=12828>.