TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Cortese, Paolo

Cortese [korte:'ze] (ili Cortesi), Paolo, talijanski humanist i retoričar (Rim, 1465Castel Cortese, 1510). Zagovornik humanističkog oponašanja Ciceronova jezika i stila; polemizirao s A. Polizianom, koji je podupirao stvaralačku izvornost. Raspravlja o skolastičkoj teologiji u spisu Četiri knjige izreka (Sententiarum libri quatuor, 1504). Autor je dijaloga O učenim ljudima (De hominibus doctis, oko 1490., objavljeno 1729), u kojem prosuđuje latiniste od Dantea do svojega doba, te rasprave O kardinalstvu (De cardinalatu, 1510).

Citiranje:
Cortese, Paolo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 16. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=12548>.