TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Coromines, Joan

Coromines [kurumi'nəs], Joan (također Joan Corominas [koromi'nas]), katalonski jezikoslovac (Barcelona, 21. III. 1905Pineda de Mar, 2. I. 1997). Studirao romanistiku i lingvistiku u Barceloni, Montpellieru, Madridu i Parizu, a učitelji su mu bili M. Grammont, Georges Millardet, J. R. Menéndez Pidal, Américo Castro, J. Jud i dr. Osim mnogobrojnih studija, monografija i priručnika iz katalonske dijalektologije, iberoromanske jezične povijesti i onomastike, suvremenoga katalonskog jezika, napisao je i dva kapitalna djela: Kritički etimološki rječnik kastiljskoga jezika (Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, I–IV, 1954–57; prošireno izdanje Kritički etimološki kastiljski i hispanski rječnik – Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, I–VI, 1980–91) i Etimološki i dopunski rječnik katalonskoga jezika (Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, I–IX, 1980–91).

Citiranje:
Coromines, Joan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=12507>.