STRUKE:

Cooley, Charles Horton

Cooley [ku:'li], Charles Horton, američki sociolog (Ann Arbor, 17. VIII. 1864Ann Arbor, 8. V. 1929). Profesor na Sveučilištu Michigana. Isticao je značenje psihologije u objašnjenju društvenih pojava. Razvio teoriju o primarnim (prvotnim) skupinama i klasificirao sve skupine u primarne i sekundarne (drugotne). Uveo je pojam »zrcalnoga ja« (looking glass self) s kojim je objašnjavao da u interakciji ljudi služe jedni drugima kao zrcalo; sebe vidimo ovisno o tome kako nas drugi doživljavaju, razvijamo osjećaj o sebi kao rezultat naše slike u očima drugih. Glavna djela: Ljudska narav i društveni poredak (Human Nature and Social Order, 1902), Društvena organizacija (Social Organisation, 1909).

Citiranje:
Cooley, Charles Horton. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 9. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=12424>.