STRUKE:

Codex Theodosianus

Codex Theodosianus [ko:'deks teodozia:'nus] (lat.: Teodozijev kodeks), službena zbirka carskih konstitucija, proglašena 438., nazvana po Teodoziju II., koji ju je dao sastaviti. Obuhvaća konstitucije od Konstantina (313) pa nadalje, a sadržava pretežno norme rim. javnog prava pa je zato važan izvor podataka o kasnorimskoj državi, njezinim tijelima, municipalnoj organizaciji, financijama, poreznom sustavu i sl. U Istočnome Rimskom Carstvu primjenjivao se do 529., do pojave Justinijanove kodifikacije. Nakon pada Zapadnoga Rimskog Carstva, posredstvom Alarikova brevijara (Breviarium Allaricianum, poznat i pod nazivom Lex Romana Visigothorum), Codex Theodosianus ostao je jednim od temeljnih izvora rim. prava u ranome sr. vijeku.

Citiranje:
Codex Theodosianus. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 23. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=12179>.