STRUKE:

Chiesa, Francesco

Chiesa [kiε':za], Francesco, švicarsko-talijanski pjesnik i pripovjedač (Sagno, Canton Ticino, 5. VII. 1871Lugano, 13. VI. 1973). Diplomirao pravo na Sveučilištu u Paviji 1894. U Luganu je bio gimnazijski profesor i ravnatelj (1897–1943). U zbirkama pjesama Kaliopa (Calliope, 1907) i Zvjezdana večer (La stellata sera, 1933) sadržajno i formalno nasljeduje klasiciste i parnasovce te se ugleda napose na Giosuea Carduccija i Giovannija Pascolija. Prisjećajući se vlastita djetinjstva te se istodobno implicitno društveno i politički angažirajući oko problema Talijana u Ticinu, napisao je Dječačke pripovijesti (Racconti puerili, 1921) i Pripovijesti iz mog vrta (Racconti del mio orto, 1929) te roman Ožujsko doba (Tempo di marzo, 1925). Objavio je i zbirku pjesama Silvestarski soneti (Sonetti di San Silvestro, 1971). Pokrenuo časopise Idea moderna (1897) i Piccola rivista ticinese (1899).

Citiranje:
Chiesa, Francesco. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 11. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11618>.