TRAŽI DALJE:
STRUKE:

centa

centa (lat. centum: stotina), naziv mnogih starih mjernih jedinica mase koje su sadržavale stotinu polaznih jedinica, npr. stotinu pinti. U času uvođenja Metarskog sustava jedinica zatečene su u uporabi: austrijska ili bečka centa (56 kg), austrijska carinska centa (50 kg), njemačka centa ili Zentner (50 kg), francuska centa ili quintal (48,95 kg), engleska centa (45,392 kg) i dr., a do 1980. rabila se metrička centa ili kvintal (arap. qinṭār: uteg od stotinu; znak q) vrijednosti 100 kg, osobito za iskazivanje mase poljodjelskih proizvoda, često skraćeno nazivana »metar«.

Citiranje:
centa. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11206>.