STRUKE:

CD

CD.

1. (akronim od franc. Corps Diplomatique), u međunarodnom pravu → diplomatski zbor.

2. (akronim od engl. Compact Disc: kompaktni disk)  → optički disk

CD. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 6.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11082>.