STRUKE:

Cattell, Raymond Bernard

Cattell [kəte'l], Raymond Bernard, američki psiholog britanskog podrijetla (Hilltop, Engleska, 20. III. 1905Honolulu, 2. II. 1998). Od 1937. u SAD-u; 1945–73. profesor na Sveučilištu Illinois. Njegova teorija ličnosti temelji se na induktivno-hipotetičko-deduktivnom pristupu, pri čemu je upotrijebio faktorsku analizu (tj. statistički pristup), a ličnost definirao kao »ono što nam omogućuje predviđanje što će neka osoba učiniti u određenom položaju«. Napisao je više knjiga o faktorskoj analizi i njezinoj primjeni u istraživanju ličnosti. Glavna djela: Priručnik multivarijantne eksperimentalne psihologije (Handbook of Multivariate Experimental Psychology, 1966), Ličnost i teorija učenja (Personality and Learning Theory, I–II, 1979–80).

Citiranje:
Cattell, Raymond Bernard. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11032>.