Carić, Juraj

ilustracija
CARIĆ, Juraj

Carić, Juraj, hrvatski pomorski pisac i pedagog (Svirče na Hvaru, 5. I. 1854Jelsa, 5. IV. 1927). Pomorsku akademiju završio u Trstu, a studij matematike, fizike i nautike u Grazu. Od 1882. do 1901. bio je profesor i ravnatelj u pomorskim školama u Bakru, Dubrovniku i Kotoru; zauzimao se za uvođenje hrvatskog jezika u pomorske udžbenike. Zastupnik u Dalmatinskom saboru 1901–08. Zanimao se za astronomiju, nautiku, a bavio se i književnošću. Kao pomorski stručnjak i pedagog prvi je u Hrvatskoj objavio knjige s područja nautičke znanosti i pisao radove iz pomorske beletristike i nazivlja. Glavna djela: Nješto o mjesečnih distancah (1883), Slike iz pomorskog života (I–II, 1884–85), Elementi matematičke geografije (1888), Nautika (1890), Kristof Kolumbo i otkriće Amerike (1892), Obitelj kapetana Opovića (1895), Krvna osveta u Boki Kotorskoj (1918), S naših ostrva (1921).

Citiranje:
Carić, Juraj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=10792>.