Butula, Ivan

Butula, Ivan, hrvatski kemičar (Zagreb, 3. VI. 1932Zagreb, 4. V. 2012). Diplomirao je 1958. na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu, a 1960–66. bio je asistent u Institutu »Max Planck« u Heidelbergu, gdje je 1963. i doktorirao. Do 1970. vodio kemijska istraživanja u Mannheimu, zatim u Plivi, od 1974. je izvanredni, a od 1979. redoviti profesor na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu. Bavi se organskom sintezom, objavio je više od 30 patenata za pripravu sintetskih lijekova, tuberkulostatika, psihostimulansa, vitamina i antiaterosklerotika. Od 1978. do 2000. bio je urednik časopisa Kemija u industriji.

Citiranje:
Butula, Ivan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 10. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=10397>.