Busbecq, Augier Ghislain de

Busbecq [byzbε'k] (Busbeck, Bousbecq, Bousebecque), Augier Ghislain de, flamanski humanist, putopisac i diplomat (Comines, Flandrija, 1522St. Germain kraj Rouena, 28. X. 1592). U službi cara Karla V. išao 1554. i 1556. u delegaciji Antuna Vrančića u Carigrad, gdje je pregovarao s Portom o sklapanju mira između rimsko-njemačkoga cara i sultana, i ondje kao rezident ostao do 1562. Putujući po Maloj Aziji, pronašao je s A. Vrančićem u Angori (Ankari) znameniti natpis Monumentum Ancyranum. Na Krimu prvi otkrio potomke Gota. Diljem Osmanskoga Carstva sabrao više od 250 grčkih i latinskih rukopisa. S Istoka je u Europu prenio jorgovan, kesten i tulipan. Svoja je putovanja opisao u obliku pisama: Četiri pisma s izaslanstva A. G. Busbecqa u Tursku (A. G. Busbequii legationis Turcicae Epistolae IV, 1589). Nasuprot uvriježenoj slici o Osmanskome Carstvu, Busbecq je Europi prikazao objektivnu sliku ondašnjega stanja u zemljama pod osmanskom vlašću. Sabrana su mu djela izašla 1633. u Baselu te u Leidenu 1740.

Citiranje:
Busbecq, Augier Ghislain de. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=10319>.