TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Burović

Burović, hrvatska pomorska obitelj iz Perasta. Pod imenom Buro prvi put zabilježena u dokumentu iz 1574., a kao Burović od XVII. st. God. 1642. Nikola je bio peraški kapetan, a 1646. poslanik peraške općine u Veneciji. Sin mu Tripo plovio je 1638–42. kao patrun prčanjske fregate, za osmanskih napadaja na Perast 1654. ustao u obranu svojega grada. Ivan (u. 1729) trgovao je prije Morejskoga rata (1684–99) s Osmanlijama i istaknuo se u osvajanju Herceg Novog (1687), u Hercegovini (1694) i pri mletačkom pokušaju osvajanja Ulcinja (1718), pa je nagrađen posjedima kraj Trebinja 1694. i u Zubcima 1695. Imenovan nadintendantom i guvernerom Herceg Novoga i njegova područja, 1701. dobio trajnu feudalnu investituru, 1703. naslov conte veneto, a 1721. bio je primljen i u kotorsko plemstvo. U XVII. i XVIII. st. članovi obitelj Burović razvili su pomorsku trgovinu na Jadranu i susjednim morima. Ivan Stanislav B. Zmajević (1780–1847), austrofil, bio je za austrijske vlasti 1814. intendant C. k. privremene intendance u Kotoru, a oko 1820. okružni komesar u Zadru. Tijekom XIX. st. više je predstavnika obitelji obavljalo istaknute javne službe u Boki i izvan nje.

Citiranje:
Burović. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=10290>.