STRUKE:

Bürgerliches Gesetzbuch

Bürgerliches Gesetzbuch [by'rgərli62179əs gəzε'cbux] (BGB), njemački Građanski zakonik. Nakon uspostave Njemačkoga Carstva (1871) donesen je Građanski zakonik (1896), koji je stupio na snagu 1. I. 1900. Njime je prevladana dotadašnja rascjepkanost privatnoga prava. Pravne norme tzv. općeg prava (pandektarnog prava, rimskog prava), koje prethode BGB-u, tu su rascjepkanost mogle samo donekle ublažiti, jer je primjena partikularnih prava imala prednost. BGB-om je uspostavljeno zajedničko opće privatno pravo za cijelu Njemačku; uz neke izmjene, Zakonik je ostao glavnim izvorom njemačkoga privatnog prava.

Citiranje:
Bürgerliches Gesetzbuch. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=10237>.