TRAŽI DALJE:
STRUKE:

bujica

bujica, prirodni povremeni brdski vodotok velikog pada s nestabilnim koritom i jakim prenošenjem i odlaganjem nanosa. Nastaje na ogoljelim brdskim pristrancima koji su izloženi jakoj eroziji. U gornjem toku bujice voda se za naglih kiša brzo slijeva niz padine, noseći sa sobom zemlju i kamenje. U srednjem toku podriva brjegove. Na prijelazu u dolinu korito se proširuje, pad smanjuje; tu se talože bujični nanosi u obliku naplavina (sipara). Bujičnom erozijom uništavaju se brdska zemljišta, a od bujičnih poplava stradavaju naselja, željeznice, ceste i obradiva zemljišta. Štetno djelovanje bujica sprječava se u prvom redu izvođenjem građevinskih radova u koritu bujica i pošumljivanjem.

Citiranje:
bujica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=10054>.