TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Bujas, Ramiro

ilustracija
BUJAS, Ramiro

Bujas, Ramiro, hrvatski psiholog (Budva, 23. VIII. 1879Zagreb, 3. X. 1959). Studirao u Grazu kod A. Meinonga, doktorirao 1906. God. 1920. u okviru Fiziološkog instituta Medicinskog fakulteta u Zagrebu osnovao Laboratorij eksperimentalne psihologije. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1922. habilitirao se za privatnoga docenta, a 1929. osnovao Katedru za psihologiju te tako institucionalizirao psihologiju kao samostalnu akademsku disciplinu. Njegova predavanja u Pučkom sveučilištu prije II. svjetskog rata učinila su psihologiju poznatom u javnosti. God. 1932. pokrenuo je časopis Acta Instituti psyhologici Universitatis zagrabiensis i sve do smrti bio njegov glavni urednik. Bujas je utemeljitelj hrvatske znanstvene i primijenjene psihologije; postavio je psihologiju kao samostalnu empirijsku znanost na temeljima eksperimentalne psihologije. Istraživao je fizikalne uvjete tzv. psihogalvanskoga refleksa Tarhanovljeva tipa, vidne, slušne, taktilne osjete, tjelesni i mentalni umor, čitljivost različitih pisama, školsko ocjenjivanje, težinu nastavne osnovice, dječju inteligenciju i dr. Utemeljio je osjetnu teoriju prema kojoj osjet uvjetuju poremećaji dinamičke ravnoteže između organskih i okolinskih čimbenika, proširio tipove mišljenja koje je odredila Meinongova škola. Poticao primijenjenu psihologiju u školi (konstruirao psihografski list učenika, poticao praktična dokimološka istraživanja) i u medicini (metoda sugestivne analgezije pri porođaju). Njemu u počast u Hrvatskoj se održava bijenalni znanstveni skup Dani Ramira Bujasa. Objavio je veći broj rasprava iz slavistike, povijesti, arheologije, povijesti umjetnosti i speleologije; crtao je, pisao pjesme, pripovijetke, putopise, drame, eseje. Glavna djela: Dobivanje psihologijskih podataka i njihovo računsko obrađivanje (sa Z. Bujasom, 1942), Psihologija sugestije i hipnoze (1954), Iz psihologije životinja (1957).

Citiranje:
Bujas, Ramiro. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 6. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=10049>.