STRUKE:

Bubanović, Fran

ilustracija
BUBANOVIĆ, Fran

Bubanović, Fran (Franjo), hrvatski kemičar (Sisak, 19. XI. 1883Zagreb, 6. II. 1956). Studirao u Zagrebu, bio asistent profesoru G. Janečeku, usavršavao se u Groningenu, Stockholmu (kod nobelovca S. Arrheniusa) i Beču. Profesor kemije na novoosnovanome Medicinskom fakultetu u Zagrebu (od 1918), gdje je osnovao Zavod za medicinsku kemiju. Zauzimao se za modernu nastavu kemije i eksperimentalni rad studenata. Razvio opsežnu znanstvenu i pedagošku djelatnost. Bavio se uglavnom fizikalnom kemijom (tekuće stanje, živa stanica, membrane), analitičkom kemijom i biokemijom. Pisac modernih sveučilišnih udžbenika u kojima je prvi u nas obuhvatio sveukupnu anorgansku i organsku kemiju te biokemiju. Pisao i popularna djela iz kemije: Slike iz kemije (1917), Kemija živih bića (1918., 1950²), Iz moderne kemije (1929), Značaj kemije (1934), Zašto jedemo? (1948) i dr.

Citiranje:
Bubanović, Fran. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 24. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9898>.