STRUKE:

Brown, Herbert Charles

Brown [brạun], Herbert Charles, američki kemičar britanskog podrijetla (London, 22. V. 1912Lafayette, Indiana, 19. XII. 2004). Razvio kvantitativne metode za određivanje steričke napetosti u molekuli. Za rad na kemiji borovih spojeva, posebno borana i organoborana, te na njihovoj primjeni u sintezi organskih spojeva, s G. Wittigom 1979. podijelio Nobelovu nagradu za kemiju.

Citiranje:
Brown, Herbert Charles. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 19. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9742>.