Ahtisaari, Martti Oiva

ilustracija
AHTISAARI, Martti Oiva

Ahtisaari [a'htisα:ri], Martti Oiva, finski političar (Viipuri, Finska, danas Viborg, Rusija, 23. VI. 1937). Diplomirao na Sveučilištu u Ouluu 1959. Član Socijaldemokratske stranke. Od 1965. radio u finskom Ministarstvu vanjskih poslova. Bio posebni povjerenik glavnog tajnika UN-a za Namibiju 1977–86., a 1989–90. voditelj posebne skupine UN-a za organizaciju slobodnih izbora i osamostaljenje Namibije. Bio predsjednik Finske 1994–2000. Potom izaslanik i medijator u nizu sukoba (u Indoneziji, Kosovu). Za svoje dugogodišnje djelovanje na rješavanju sukoba diljem svijeta dobio 2008. Nobelovu nagradu za mir.

Ahtisaari, Martti Oiva. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 4.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=974>.