Ahtisaari, Martti Oiva

ilustracija
AHTISAARI, Martti Oiva

Ahtisaari [a'htisα:ri], Martti Oiva, finski političar (Viipuri, Finska, danas Viborg, Rusija, 23. VI. 1937). Diplomirao na Sveučilištu u Ouluu 1959. Član Socijaldemokratske stranke. Od 1965. radio u finskom Ministarstvu vanjskih poslova. Bio posebni povjerenik glavnog tajnika UN-a za Namibiju 1977–86., a 1989–90. voditelj posebne skupine UN-a za organizaciju slobodnih izbora i osamostaljenje Namibije. Bio predsjednik Finske 1994–2000. Potom izaslanik i medijator u nizu sukoba (u Indoneziji, Kosovu). Za svoje dugogodišnje djelovanje na rješavanju sukoba diljem svijeta dobio 2008. Nobelovu nagradu za mir.

Citiranje:
Ahtisaari, Martti Oiva. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=974>.