TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Ahmes

Ahmes (oko 1600. pr. Kr.), staroegipatski pisac najstarijega sačuvanog matematičkoga djela, po njemu nazvanog Ahmesova računica. Nastala oko 1600. pr. Kr. u Egiptu, pisana je hijeroglifima na papirusu dugom 20 m i širokom 30 cm (Rhindov papirus; čuva se u Londonu). Djelo sadrži 87 matematičkih problema i prikaz matematičkih znanja starih Egipćana u kojem se vidi da su oni već umjeli operirati s cijelim i razlomljenim brojevima i približno izračunati neke opsege, površine i volumene. Dok su ostali njihovi suvremenici uzimali za broj π okruglo 3, oni su već imali približnu vrijednost (16/9)² = 3,16. Ahmesova računica je zbirka tablica i vježbi namijenjena uglavnom učenju matematike. Sadrži vježbe iz aritmetike, algebre, geometrije i raznih mjerenja.

Citiranje:
Ahmes. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=962>.