STRUKE:

Bolland, Jean de

Bolland [bɔl8118'], Jean de, flamanski povjesničar (Julémont, 1596Anvers, 1665). Isusovac, radio sa skupinom povjesničara na kritičkom ispitivanju starih svetačkih legendi i svetačkih životopisa; objavio prva dva sveska glasovitoga hagiografskog djela Acta Sanctorum (1640). (→ bolandisti)

Citiranje:
Bolland, Jean de. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 11. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=8550>.