TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Bibiena

Bibiena ili Galli Bibiena [ga'l:i bibiε:'na:], obitelj talijanskih graditelja, scenografa i slikara. Njezini su članovi stvorili u Italiji i u cijeloj Europi u XVII. i XVIII. st. tip barokne kazališne zgrade i iluzionističke opreme pozornice (na kulise i prospekte naslikani stupovi, lukovi, balustrade, fasade i dr.). Najistaknutiji su: Giovanni Maria (Bibiena, 1619 – Bologna, 1665), radio u Bologni oltarne slike i freske. Njegovi su sinovi Ferdinando i Francesco. Ferdinando (Bologna, 18. VIII. 1657 – Bologna, 3. I. 1743), poznatiji član porodice, radio je u Italiji, Barceloni i Beču kao graditelj kazališta i scenograf, projektirao palače i parkove; objavio temeljno djelo o zakonima scenografije toga doba Građansko graditeljstvo pripremljeno na temelju geometrije svedeno na perspektivu (Architettura civile preparata sulla geometria e ridotta alla prospettiva, 1711). Francesco (Bologna, 12. XII. 1659 – Bologna, 20. I. 1739), njegov mlađi brat, gradio je kazališta u Beču, Nancyju, Veroni (srušeno u II. svjetskom ratu) i Rimu. Ferdinandovi su sinovi Alessandro (Parma, 1687 – Mannheim, 1769), koji je sagradio dvorac u Mannheimu, Giuseppe (Parma, 5. I. 1696 – Berlin, 1757), koji je djelovao kao graditelj kazališta, scenograf u Beču, Pragu, Bayreuthu, Berlinu i drugdje a pisao je i teoretska djela, i Antonio (Parma, 16. I. 1700 – Milano, 1774), koji je projektirao Teatro Communale u Bologni. Carlo (Beč, 1725 – Firenca, 1787) je sa svojim ocem Giuseppeom gradio dvorsko kazalište u Bayreuthu. Scenografski nacrti pojedinih članova porodice, često reproducirani u bakrorezima, važna su dokumentacija za kazališta u doba baroka i rokokoa. Galli-bibienska panoramska pozornica kao »iluzionistička kutija« održala se do kraja XIX. st.

Citiranje:
Bibiena. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7450>.