STRUKE:

Beritić, Tihomil

Beritić, Tihomil, hrvatski internist i toksikolog, specijalist medicine rada (Herceg Novi, 24. VI. 1919Zagreb, 6. IV. 1999). Studij medicine završio u Zagrebu (1943). Radio u Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada od njegova osnutka (1949), a 1951. osniva i vodi Odjel za profesionalne bolesti. U inozemstvu specijalizirao medicinu rada. Od 1961. honorarni izvanredni sveučilišni profesor medicine rada. Godine 1974. osnovao Centar za kontrolu otrovanja – prvi takve vrste u Hrvatskoj. Posebno se bavio toksikologijom teških metala, napose olova. Proučavao je manganizam i merkurijalizam, otrovanje arsenom i vinil-kloridom. Izvanredni (1973) te redoviti (1986) član JAZU (HAZU), dobitnik Nagrade za životno djelo (1988).

Citiranje:
Beritić, Tihomil. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7101>.