STRUKE:

Kremer, Michael

Kremer [krẹi'məɹ], Michael, američki ekonomist (New York, 12. XI. 1964). Diplomirao (1985) i doktorirao (1992) na Harvardovu sveučilištu. Od 1993. predavao ekonomiju na Massachusettskom tehnološkom institutu (MIT), a od 1999. profesor je ekonomije na Harvardovu sveučilištu. Na MIT-u radio s Abhijitom Banerjeejem i Esther Duflo na istraživanju ublažavanja siromaštva, usredotočivši se na područje obrazovanja i zdravstva. Sa suradnicima pokazao učinkovitost svojega pristupa na poboljšanju školskih rezultata u zapadnoj Keniji. Predložio je model specifičnog tržišta cjepiva kojim bi se privukla privatna ulaganja u istraživanje i distribuciju cjepiva za bolesti u nerazvijenome svijetu. Zajedno s Esther DufloAbhijitom Banerjeejem dobio Nobelovu nagradu za ekonomiju 2019. za eksperimentalni pristup ublažavanju globalnoga siromaštva. Autor je mnogobrojnih članaka te knjige Snažno zdravstvo (Strong Medicine, suautorica Rachel Glennerster, 2004).

Kremer, Michael. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 5.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70814>.