TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Sancar, Aziz

Sancar [sa'n62721ar], Aziz, tursko-američki molekularni biolog (Savur, 8. IX. 1946). Diplomirao medicinu na Istanbulskom sveučilištu (1969). Radio u Turskoj kao liječnik do 1973., kada odlazi u SAD na studij molekularne biologije na Teksaškom sveučilištu u Dallasu, gdje je doktorirao 1977. Bio je istraživač na Sveučilištu Yale do 1982., potom profesor biokemije i biofizike na Medicinskome fakultetu Sveučilišta North Carolina u Chapel Hillu. Zaslužan je za otkriće mehanizma popravka oštećene DNA izrezivanjem nukleotida (engl. nucleotide excision repair) i identifikaciju ključnih proteina u tom procesu kao što su UvrA, UvrB, UvrC i UvrD. Objasnio je način popravka molekula DNA oštećenih djelovanjem ultraljubičastoga zračenja, dokazao ulogu enzima fotolijaze u procesu fotoreaktivacije i ispravljanju oštećenja nastalih cikloadicijom dviju susjednih pirimidinskih baza u DNA(timinski dimeri). Uz Paula Modricha i Tomasa Lindhala nagrađen je Nobelovom nagradom za kemiju 2015. Član je Američke akademije umjetnosti i znanosti (2004) i Nacionalne akademije znanosti (2005).

Citiranje:
Sancar, Aziz. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70722>.