Rosbash, Michael

Rosbash [rɔ'sbæš], Michael, američki genetičar (Kansas City, 7. III. 1944). Diplomirao kemiju (1965) na Kalifornijskom tehnološkom institutu (Caltech), a doktorirao biofiziku (1971) na Massachusettskom tehnološkom institutu (MIT). Radio na Edinburškom sveučilištu (1971–73) i na Sveučilištu Brandeis u Walthamu (1974), bio istraživač u Medicinskom institutu Howard Hughes u Marylandu (1989). Član je Američke akademije znanosti i umjetnosti (od 1997) i američke Nacionalne akademije znanosti (od 2003). Isprva se bavio istraživanjem metabolizma i prekrajanja molekula glasničke RNA (mRNA), a poslije molekularnom genetikom cirkadijanoga ritma vinskih mušica. Zaslužan je za izolaciju genâ per (od engl. period) i cry (od engl. cryptochrome) važnih za cirkadijani ritam. Predložio mehanizam regulacije izražaja (ekspresije) gena per mehanizmom povratne sprege koji su istodobno istraživali Jeffrey Connor Hall i Michael Warren Young. Ta otkrića potaknula su daljnja istraživanja u kronobiologiji te pridonose dobrobiti i razumijevanju ljudskog zdravlja. Uz Jeffreya C. HallaMichaela W. Younga dobio je Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu 2017. za otkriće molekularnih mehanizama kontrole cirkadijanoga ritma.

Rosbash, Michael. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 10.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70668>.