STRUKE:

Allison, James Patrick

Allison [æ'lisən], James Patrick, američki imunolog (Alice, Texas, 7. VIII. 1948). Diplomirao mikrobiologiju (1969) i doktorirao iz bioloških znanosti (1973) na Texaškome sveučilištu u Austinu. Radio u Istraživačkom institutu Scripps u La Jolli (1974–77), kao asistent i poslije kao docent u Zavodu za biokemiju bolnice MD Anderson Cancer Center u Houstonu (1977–84), kao profesor na Kalifornijskome sveučilištu u Berkeleyu (1985–2004) i San Franciscu (1997–2004), na fakultetu Weill Cornell Medicine u New Yorku (2004–12), te ponovno u bolnici MD Anderson Cancer Center (2012). Član je američke Nacionalne akademije znanosti (1997) i Američke akademije znanosti i umjetnosti (od 2017). Bavi se molekulama uključenima u aktivaciju limfocita T i imunologijom kompleksa antigenskih receptora limfocita T. Posvetio se pronalaženju signala za diferencijaciju djevičanskih (naivnih) limfocita T i proučavanju imunološkog odgovora u pacijenata oboljelih od raka koji reagiraju na imunoterapiju. Na temelju tih istraživanja razvijene su nove strategije liječenja autoimunih bolesti i imunoterapije raka. Godine 2018. podijelio je Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu s japanskim imunologom Tasukuom Honjom za postignuća ostvarena u liječenju raka inhibicijom negativne regulacije imunološkoga sustava.

Citiranje:
Allison, James Patrick. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 19. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70660>.