TRAŽI DALJE:
STRUKE:

sedmerokut

ilustracija
SEDMEROKUT, 1. pravilni sedmerokut, 2. nepravilni sedmerokut

sedmerokut (heptagon grč. ἑπτάγονον), višekut sa sedam stranica, sedam kutova i sedam vrhova. Ima 14 dijagonala, a zbroj njegovih unutarnjih kutova iznosi 900°. Pravilni sedmerokut ima kutove među stranicama od približno 129°. Ploština pravilnoga sedmerokuta stranice a je P = (7/4) a² cot (π/7) ≈ 3,634 a².

Citiranje:
sedmerokut. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 11. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70396>.