STRUKE:

Ertl, Gerhard

Ertl [εrtl], Gerhard, njemački fizičar (Stuttgart, 10. X. 1936). Studirao je fiziku na Stuttgartskom tehničkom sveučilištu (diplomirao 1961), Pariškom sveučilištu te na Sveučilištu Ludwiga Maximiliana u Münchenu (doktorirao 1965), gdje je do 1968. radio kao asistent. Od 1968. do 1973. bio je profesor fizikalne kemije i elektrokemije na Tehničkome sveučilištu u Hannoveru, a od 1973. do 1986. profesor i ravnatelj Instituta za fizikalnu kemiju na Sveučilištu Ludwiga Maximiliana u Münchenu. Bio je gostujući profesor na Kalifornijskome tehnološkom institutu, Wisconsinskome sveučilištu (Milwaukee) te Kalifornijskome sveučilištu (Berkeley). Od 1986. do umirovljenja 2004., kada je izabran u zvanje profesora emeritusa, bio je ravnatelj Odsjeka za fizikalnu kemiju Instituta »Fritz Haber« u Berlinu. Uporabom različitih fizikalnih i kemijskih eksperimentalnih tehnika 1960-ih utvrdio koji se molekularni procesi odvijaju na površinama ekstremno čistih metala tijekom Haber-Boschova procesa (→ amonijak) i oksidacije ugljičnoga monoksida kisikom te tako utemeljio površinsku kemiju, za što je 2007. nagrađen Nobelovom nagradom za kemiju.

Ertl, Gerhard. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 8.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69877>.