TRAŽI DALJE:
STRUKE:

BRICS

BRICS (akronim od engl. Brazil, Russia, India, China, South Africa), naziv za grupu zemalja (Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južnoafrička Republika) koje od 2006. nastoje razviti gospodarsku i političku suradnju, te stvaranjem financijskih i drugih institucija zajednički djelovati na svjetskom tržištu. Do priključenja Južnoafričke Republike (2010) koristio se naziv BRIC, koji je skovan u stručnim ekonomskim krugovima (2001) kao oznaka za države čije rastuće ekonomije postaju svjetski utjecajne i konkurentne grupi G7.

Od 2009., nakon prvoga službenog susreta u Jekaterinburgu, redoviti su godišnji samiti vođa zemalja BRICS-a. Od 2011. djeluje i BRICS Forum kao međunarodna organizacija koja podupire gospodarsku suradnju. Važan je cilj BRICS-a reforma međunarodnih financijskih institucija, zbog čega je 2014. osnovana Nova razvojna banka (nastoji umanjiti utjecaj MMF-a i Svjetske banke).

Citiranje:
BRICS. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69804>.