STRUKE:

Rothman, James Edward

Rothman [rɔ:'ϑmən], James Edward, američki biokemičar i stanični biolog (Haverhill, Massachusetts, 3. XI. 1950). Diplomirao fiziku 1971. na Sveučilištu Yale, a doktorirao iz biološke kemije 1976. na Harvardovu sveučilištu. Bio je profesor biokemije na Sveučilištu Stanford (1978–88). Od 1991. do 2004. djelovao u Memorijalnom centru za rak »Sloan-Kettering« u New Yorku, a od 2008. profesor je kemije i stanične biologije na Sveučilištu Yale. Proučavajući vezikularni transport u stanici, otkrio molekularni mehanizam koji kontrolira pupanje i stapanje vezikula s membranom. Vezikule imaju važnu ulogu u pohrani i prijenosu molekula unutar stanice, a oštećenje njihove funkcije dovodi do različitih imunoloških, neuroloških i metaboličkih poremećaja. Rothman je pridonio shvaćanju uloge i organizacije Golgijeva aparata. Godine 2013. podijelio Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu s Randyjem W. Schekmanom i Thomasom C. Südhofom.

Citiranje:
Rothman, James Edward. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69626>.