STRUKE:

Hansen, Lars Peter

Hansen [hæ'nsən], Lars Peter, američki ekonomist (Champaign, Illinois, 26. X. 1952). Doktorirao je 1978. na Sveučilištu Minnesota, potom je predavao na Sveučilištu Carnegie Mellon u Pittsburghu, a od 1981. na Sveučilištu u Chicagu. Područje je njegova istraživanja makroekonomska analiza, a osobito se vezuje uz razvoj ekonometrijske generalizirane metode trenutaka (generalized method of moments – akronim GMM), koju je primijenio na neka makroekonomska područja (ekonomija rada, međunarodne financije, i dr.). Objavio je mnogobrojne znanstvene i stručne radove. Za empirijsku analizu cijena imovine dobio je 2013. Nobelovu nagradu za ekonomiju (s E. F. Famom i R. J. Shillerom).

Citiranje:
Hansen, Lars Peter. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 20. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69572>.